• 20191208-muts.jpg
 • 20191211-slide-1.jpg
 • 20191211-slide-2.jpg
 • 20191213-Betani.jpg
 • 20191213-eindeloos-feest.jpg
 • 20191216-1.jpg
 • 20191216-2.jpg
 • 20191216-3.jpg
 • 20191216-4.jpg
 • 20191216-5.jpg
 • 20191216-6.jpg
 • 20191216-7.jpg
 • 20191216-8.jpg
 • 20191216-9.jpg
 • 20191216-10.jpg
 • 20191216-11.jpg
 • 20191216-12.jpg
 • 20191216-13.jpg
 • 20191216-14.jpg
 • 20191216-15.jpg

Stichting Quality Events verwerkt persoonsgegevens.

Wij willen hierover graag duidelijk en transparant zijn.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Quality Events en de daaronder vallende evenementen.

Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Quality Events persoonsgegevens?

Stichting Quality Events verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Vrijwilligers van de bij Stichting Quality Events aangesloten organisatieonderdelen (Evenementen)
 • Mensen die interesse tonen in een evenement van Stichting Quality Events door een contactformulier toe te zenden, eerdere deelnemers aan het evenent (bezoekers) of ooit vrijwilliger zijn geweest
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Binnen Stichting Quality Events  zijn een beperkt aantal personen die de beschikking hebben tot de persoonsgegevens.

 • Het bestuur van de stichting heeft de beschikking over alle genoemde persoonsgegevens.
 • De beheerder van de website heeft de beschikking over alle persoonsgegevens van personen die zich aanmelden als vrijwilliger, en over de persoonsgegevens van personen die via de website informatie aanvragen.
 • De medewerkersregistratie heeft de beschikking over alle persoonsgegevens van vrijwilligers, nieuwe aanmeldingen maar ook eerdere aanmeldingen, bij afmelding en verzoek tot uitschrijving uit de nieuwsbrief worden de        gegevens verwijderd uit het bestand van de medewerksersregistratie.
 • De coördinatoren en scéneleiders hebben de beschikking over de vrijwilligers die onder hun deel van de organisatie vallen.
 • De verzender van de nieuwsbrieven heeft de beschikking over de namen en emailadressen van iedere vrijwilliger, zowel van voorgaande jaren als van het nieuwe jaar.
 • De kaartverkoop (uitbesteed aan aparte organisatie) heeft de beschikking over de persoonsgegevens van de klanten van het Kerstevent.

Noch Stichting Quality Events, noch een medewerker die over de persoonsgegevens beschikt heeft het recht op verspreiding van deze gegevens aan derden, Stichting Quality Events ziet er op toe dat de gegevens alleen voor evenement die onder de noemer van de stichting vallen zullen worden gebruikt.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten